خانم فاطمه قربانی برنده پویش تداعی و تداوم دی و بهمن

با سلام فاطمه قربانی هستم قبل از شروع کارم خانه دار بودم واز طریق یکی از دوستانم به کار معرفی شدم یکی از عواملی که باعث شد تو این جشنواره موفق باشم تلاش وپشتکارم بود که از همان روز همایش که جشنواره اعلام شد با بیمه کردن راننده اسنپ شروع کردم . همزمانی کارم با خونه داری و فرزند داری وامتحانات پسرم بزرگترین چالش کاریم بود. امیدوارم با جدیت وپشتکار سال جدید رو با موفقیت های تازه طی کنم ودر پایان از استاد بزرگوارم جناب آقای حسین مرادی فرشاد وهمسر محترمشون خانم نصرالهی عزیز کمال تشکر وقدر دانی را دارم که طی این مسیر همیشه حامی من بودند.


Girl in a jacket Girl in a jacket
<