روابط عمومی زبان گویای سازمان

پس زبان محرمی خود دیگرست

همدلی از همزبانی بهترست


زبان، گویای کلام دل است تا ارتباطی نیکو حاصل آورد و همانا تلاش و عملی که در دل یک سازمان انجام می‌شود، نیاز به زبانی گویا و محرم از بطن سازمان دارد تا ماهیت را تعریف و تبیین نموده و ارتباطی سازنده با مخاطبان رقم زند تا هرآنچه به عمل درآمده، شفاف و پذیرا بر دل‌ها بنشاند.


در عصر حاضر این زبان محرم ارتباط گر در سازمان‌ها که گفتنی‌ها را به زبانی گویا بازگو می‌کند تا همدلی و همراهی به ثمر نشاند، "روابط عمومی" آن سازمان است و بر همگان آشکار است که این رکن اساسی نظام ارتباطی و اطلاع‌رسانی که نقش تعیین کننده در افزایش آگاهی آحاد جامعه را داراست و با فرهنگ‌سازی، وظیفه تنویر افکار عمومی را برعهده دارد، تلاشگران روابط عمومی هستند.


چه نیکو است پاسداشت مناسبتی که برای قدردانی از تلاش این فعالان و هنرمندان عرصه ارتباطات در نظر گرفته شده و به این کلام، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به تمام کسانی که با اخلاق نیکو، پاسخ‌گوی خوش رو به هم‌نوعان هستند را تبریک می‌گویم.


اسماعیل دلفراز، 27 اردیبهشت 1400